Tot nu toe was mijn werk altijd binnen een kader, een vierkant, een rechthoek, met of zonder lijst, en binnen het platte vlak.

Met laser technieken kan ik vormen maken die uit het platte vlak komen, en uit de geijkte rechthoeken. De vormen worden ruimtelijk zowel in hun omtrek als ook in diepte. Het materiaal, MDF, Perspex, Karton, beschilder ik vervolgens met de hand. Hiermee ontstaat een connectie tussen ambacht en techniek. De kleuren versterken de ruimtelijke suggestie. Het schilderwerk is gelaagd om de strakheid van de vormen te verzachten.

Hiermee ben ik aan het experimenteren en nieuw werk aan het ontwikkelen.

 

Uit het werk blijkt een consciëntieus onderzoek naar vorm en kleur. Een grote variatie van invalshoeken, van meer abstract geometrische vormen, naar een vrije manier van werken. Door de jaren heen is haar werk van een constante kwaliteit.